اعلام زمان تعيين محل مركز آزمون دانشجويان كارشناسي ارشد

سرپرست مركزآزمون دانشگاه پيام نور گفت: دانشجويان كارشناسي ارشد مي توانند طبق ضوابط از 20 تا 30 آذر ماه براي تعيين محل مركز آزمون خود اقدام نمايند.


دكتر سليم بهرامي درمصاحبه اختصاصي با سايت دانشگاه نيوز گفت: دانشجويان كارشناسي ارشد در همه استانها و كليه رشته ها مي توانند از تاريخ 20 تا 30آذر با مراجعه به سيستم گلستان محل آزمون خود را انتخاب كنند.

وي تسهيلات و ساده سازي بهتر براي همه دانشجويان با اولويت دانشجويان كارشناسي ارشد و امكانات در حال حاضر دانشگاه و تحقق شعاردانشگاه " آموزش براي همه ،همه جا و همه وقت را ازاهداف اين امر عنوان كرد.

سليم بهرامي افزود: 50 هزار دانشجوي كارشناسي ارشد در662 رشته محل در دانشگاه پيام نور تحصيل مي كنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر