نشريه ياسين انتخاب نشريه ياسين واحد ششده و قره بلاغ به عنوان يكي از سه نشريه منتخب و فعال استان

انتخاب نشريه ياسين واحد ششده و قره بلاغ به عنوان يكي از سه نشريه منتخب و فعال استان                                                         

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ ، نشريه ياسين به عنوان يكي از سه نشريه منتخب و فعال استان انتخاب گرديد كه مدير مسئول اين نشريه جهت شركت در يازدهمين همايش مديران مسئول نشريات دانشجويي كشور معرفي گرديد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر