آرم هيات رزمندگان اسلام منطقه ششده و قره بلاغ پرده برداري از آرم هيات رزمندگان اسلام منطقه ششده و قره بلاغ

پرده برداري از آرم هيات رزمندگان اسلام منطقه ششده و قره بلاغ

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ ، همزمان با سالروز شهادت دخت نبي اسلام در موسسه فاطميه(س) از آرم هيات رزمندگان اسلام منطقه ششده و قره بلاغ توسط سردار محسن نيا پرده برداشته شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر