جلسه هم انديشي كانونها و بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ

جلسه هم انديشي كانونها و بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ 

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور واحده ششده و قره بلاغ، اولين جلسه هم انديشي كانونها و بسيج دانشجويي در سال جديد در دفتر رياست دانشگاه  تشكيل گرديد.

رياست دانشگاه پيام نور واحد ششده و قره بلاغ ضمن تقدير از دبير كانونها به خاطر كسب مقام دوم كانونهاي فرهنگي هنري استان فارس كه از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي اداره كل فرهنگي و فوق برنامه كشور ارائه شده است ، خواستار فعاليت بيشر اين كانونها شد.

بهمني در اين جلسه يادآور شد: با توجه به برگزاري كانونها در تاريخ 8/2/92 تا 12/12/92 اطلاع رساني لازم در اين خصوص صورت پذيرد و تاريخ برگزاري هر كانون را در تابلو اعلانات نصب گردد تا كساني كه متقاضي عضويت در كانونها مي باشند در اين انتخابات شركت كنند.

رئيس دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: با توجه به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري با عنوان سال «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» و اينكه حماسه سياسي در انتخابات آتي رياست جمهوري تبلور مي يابد خواستار دعوت از سخنران مطرح جهت برگزاري جلسه اي در دانشگاه شد و برنامه ريزي مناسب در اين خصوص صورت پذيرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر